021

88782368

021

88782368

پوست های ضخیم و جراحی زیبایی بینی

پوست های ضخیم و جراحی زیبایی بینی چگونه انجام می شود ؟ آیا پروسه رینوپلاستی بر روی بینی های ضخیم با پوست های نرمال متفاوت می باشد…

دکتر حسینی